HRM

  • Aan de slag met werkdrukbeheersing, pakket 4.97 K

    Met het pakket "Aan de slag met werkdrukbeheersing" kunnen instellingen gericht aandacht besteden aan het thema werkdruk. Uitgangspunt is het bespreken van werkdruk in teams. Door erover te praten ontstaat inzicht in de mate van werkdruk en de oorzaken daarvan. Het pakket reikt niet alleen werkdrukverminderende maatregelen aan, maar laat ook het invoeren, evalueren en het verankeren ervan in het beleid van de instelling aan bod komen. In het pakket, een map in A4-formaat, zijn dan ook verschillende instrumenten opgenomen, zoals checklisten en vragenlijsten.
  • Aan de slag met werkdrukbeheersing, managementbriefing 7.36 K

    De managementbriefing bij het pakket Aan de slag met werkdrukbeheersing ondersteunt het management bij de keus om wel of niet aan de slag te gaan met werkdrukbeheersing. Kiest het management ervoor een werkdrukproject te starten, dan geeft de briefing praktische informatie en hulpmiddelen bij het voorbereiden en uitvoeren van het project. De managementbriefing is uitgebracht als boekje in A5-formaat.

Nieuws

31-07-2017

Eerst Verantwoordelijke Verzorgenden (EVV) en MBO verpleegkundigen in de ouderenzorg zien steeds meer taken op zich afkomen, waardoor zij soms in de knel komen met hun werk.  Het werk is vernieuwend en interessant, maar het vraagt veel van de medewerkers. Hoe kun je ervoor zorgen dat het werk niet teveel vraagt? En hoe zorg je ervoor dat je je taken goed kunt blijven uitvoeren? EVV-ers en MBO verpleegkundigen zijn in een leernetwerk met deze vragen aan de slag gegaan en geven in een e-zine adviezen voor  collega’s en leidinggevenden.

19-05-2017

In 2020 zijn er 3,4 miljoen ouderen in Nederland. Die vaak thuis blijven wonen. Ze redden zich met mantelzorgers, hun netwerk, nieuwe technologie. Maar... ze hebben ook nog altijd behoefte aan goede, professionele zorg.

17-05-2017

Wat is er nodig om meer jongeren te laten kiezen voor een baan in de (ouderen)zorg? Wat is voor hen een uitdagende en goede leerplek? En hoe kunnen de instellingen stimuleren dat deze jonge zorgprofessionals in de zorgsector blijven en niet na een paar jaar de sector verlaten? Wil jij meedenken over deze onderwerpen?