Hoe om te gaan met overvraging in de VVT? Adviezen van EVV-ers en MBO Verpleegkundigen

Eerst Verantwoordelijke Verzorgenden (EVV) en MBO verpleegkundigen in de ouderenzorg zien steeds meer taken op zich afkomen, waardoor zij soms in de knel komen met hun werk.  Het werk is vernieuwend en interessant, maar het vraagt veel van de medewerkers. Hoe kun je ervoor zorgen dat het werk niet teveel vraagt? En hoe zorg je ervoor dat je je taken goed kunt blijven uitvoeren? EVV-ers en MBO verpleegkundigen zijn in een leernetwerk met deze vragen aan de slag gegaan en geven in een e-zine adviezen voor  collega’s en leidinggevenden.

EVV-ers en MBO Verpleegkundigen zijn medewerkers die een ‘scharnierfunctie’ uitvoeren. Zij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en continuïteit van de (multidisciplinaire) zorg aan een aantal cliënten. Hierin doet zich de nodige dynamiek voor, zoals een veranderende zorginhoud, meer zelfsturende teams, extramuralisering en de transities in het sociaal domein. Uit onderzoek van A+O VVT blijkt dat deze medewerkers het vaak lastig vinden om alle taken van hun combinatiefunctie binnen de contracturen uit te voeren. Deelnemers aan het leernetwerk geven aan dat dit voor een belangrijk deel ligt aan het feit dat zij niet of onvoldoende worden ‘uitgepland’ als verzorgende. Vooral het uitvoeren van de coördinerende en administratieve werkzaamheden – zoals het opstellen en bijhouden van de zorgleefplannen – blijkt vaak lastig in te passen in hun werkdag.

Aan het leernetwerk is gevraagd om met adviezen te komen hoe het werk beter georganiseerd kan worden. In dit e-zine leest u de adviezen die door EVV-ers en MBO Verpleegkundigen zelf zijn aangedragen. Zij geven aan waar zij behoefte aan hebben om overvraging te voorkomen. Hierbij geven zij prioriteit aan de volgende drie zaken:

  1. Geef elke EVV-er de ruimte voor EVV taken
  2. Meer deskundigheid in het team en bij de EVV/MBO Verpleegkundige
  3. Vereenvoudig het Zorgleefplan


Nieuws

31-07-2017

Eerst Verantwoordelijke Verzorgenden (EVV) en MBO verpleegkundigen in de ouderenzorg zien steeds meer taken op zich afkomen, waardoor zij soms in de knel komen met hun werk.  Het werk is vernieuwend en interessant, maar het vraagt veel van de medewerkers. Hoe kun je ervoor zorgen dat het werk niet teveel vraagt? En hoe zorg je ervoor dat je je taken goed kunt blijven uitvoeren? EVV-ers en MBO verpleegkundigen zijn in een leernetwerk met deze vragen aan de slag gegaan en geven in een e-zine adviezen voor  collega’s en leidinggevenden.

19-05-2017

In 2020 zijn er 3,4 miljoen ouderen in Nederland. Die vaak thuis blijven wonen. Ze redden zich met mantelzorgers, hun netwerk, nieuwe technologie. Maar... ze hebben ook nog altijd behoefte aan goede, professionele zorg.

17-05-2017

Wat is er nodig om meer jongeren te laten kiezen voor een baan in de (ouderen)zorg? Wat is voor hen een uitdagende en goede leerplek? En hoe kunnen de instellingen stimuleren dat deze jonge zorgprofessionals in de zorgsector blijven en niet na een paar jaar de sector verlaten? Wil jij meedenken over deze onderwerpen?