Dynamisch werkprogramma A+O VVT 2017-2018

De Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT) streeft naar een aantrekkelijke werkomgeving. Om ervoor te zorgen dat nu en in de toekomst kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel voor de VVT branche beschikbaar is dat gezond en vitaal aan het werk is, investeert A+O VVT in diverse projecten en programma’s. Het werkprogramma 2017-2018 betreft een dynamisch programma dat in de loop van de periode verder wordt aangevuld.

Arbeidsmarktagenda Aan het werk voor ouderen

Het werkprogramma bouwt voort op de programmalijnen die A+O VVT de afgelopen jaren al heeft ingezet. Daarnaast vormen door A+O VVT en het Sociaal Overleg voor de VVT (SOVVT) ontwikkelde projectideeën onderdeel van de Arbeidsmarktagenda Aan het werk voor ouderen. Met de krappe arbeidsmarkt en veel openstaande vacatures liggen er grote uitdagingen in het verschiet. Met de arbeidsmarktagenda werken veel partijen, zowel landelijk als regionaal, aan concrete oplossingen.

Lees het werkprogramma 2017-2018

Nieuws

01-02-2018

De Arbocatalogus VVT is sinds 2008 de bron van richtlijnen, maatregelen en goede praktijken voor  goede arbeidsomstandigheden in de VVT. Naast regelmatige updates van de inhoud, is het nu tijd om de Arbocatalogus grondig onder de loep te nemen en aan te passen aan de huidige wensen van de gebruikers. 

26-01-2018

In opdracht van Sociale Partners in de VVT heeft SBI Formaat een handreiking voor ondernemingsraden opgesteld. Het doel van deze handreiking is om een bijdrage te leveren aan de invulling van de rol van de OR in zijn bijdrage aan de verzuimaanpak in de VVT.

25-01-2018

Zelfleiderschap, gedragsverandering, maatwerk en dialoog zijn vier speerpunten waar de VVT-branche aan kan werken om duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Deze speerpunten hangen met elkaar samen en daarom is het goed ze integraal te benaderen. Dat blijkt uit de werksessies Duurzame inzetbaarheid in de VVT’ van werkgeversorganisaties Actiz en BTN en werknemersorganisaties FBZ, CNV en Nu’91. De stichting A+O VVT ondersteunde het onderzoek.